Wat is ritueelbegeleiding?

Ritueelbegeleiding bij afscheid is het vinden van beeldtaal of symboliek die als een blijvende herinnering aan een afscheid is gekoppeld en troost en houvast kan bieden. Dat kan een symbool of voorwerp zijn dat de overledene kenmerkte en als een rode draad door het afscheid loopt, maar kan ook een klein, intiem moment zijn tijdens of na het afscheid.

Steeds minder mensen maken deel uit van een geloofsgemeenschap. Steeds meer mensen willen een eigen invulling geven aan een uitvaart. In de rol van ritueelbegeleider denk ik mee met nabestaanden om een persoonlijke invulling te geven aan een uitvaart die betekenis geeft en samenhang biedt.

In het leven is plaats voor rituelen; een menselijke handeling met een symbolische waarde. Een ritueel is herkenbaar en kan houvast bieden. Zoals het wisselen van de ringen tijdens de huwelijksplechtigheid. Zoals het uitblazen van kaarsjes op een verjaardagstaart. Zoals een vlag met schooltas buiten hangen na het behalen van een diploma. Een ritueel geeft betekenis aan een moment. Bij een afscheidsdienst kunnen onder andere kaarsen, bloemen of stilte houvast bieden.

Ook kan ik als ritueelbegeleider een bemiddelende rol spelen in een familie die verdeeld is. Zo kunnen families, ondanks de verschillen die er misschien bestaan, toch een mooi afscheid realiseren.